Uitvaartzorg De Cirkel

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u alvast een antwoord op één van uw vragen.  Indien bepaalde zaken toch nog niet meteen duidelijk zijn, kan u steeds contact met ons opnemen via het contactformulier.

1. Mogen wij een begrafenisondernemer kiezen die niet in onze gemeente woont ?

Ja, er is hieromtrent geen enkele beperking. De familie duidt zelf een ondernemer aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen. De tijd waarin we leven, brengt met zich mee dat de mensen mondiger zijn, men kiest bewuster met wie men samenwerkt. Men vraagt een bepaalde stijl, hoge kwaliteit en een open communicatie. Men vraagt een begrafenisondernemer die is meegegaan met zijn tijd. Uiteindelijk is een uitvaart voor u een belangrijk gebeuren, de herinnering hieraan blijft u erg lang bij.

2. Moet de overledene onmiddellijk overgebracht worden naar een funerarium?

Neen, de familie maakt zelf de keuze – in overleg met de begrafenisondernemer – of de overledene één of meerdere dagen thuis mag/kan blijven. Bij thuisopbaring voor een langere tijd moeten er wel enkele specifieke maatregelen genomen worden. Wij staan u hier graag bij met woord en daad.

3. Mogen wij zelf de overledene verzorgen, helpen met kisten, of de kist dragen?

Indien de nabestaanden hieraan behoefte hebben om zo het verlies beter te kunnen verwerken, dan zullen wij hen volledig steunen. Het dragen van de kist, door vrienden of familie, komt regelmatig voor.

4. Kan ik mijn uitvaart op voorhand regelen ?

Het gebeurt wel vaker dat mensen dit regelen. Het inwinnen van informatie op voorhand is nooit onverstandig. Er zijn geen geheimen.

5. Moeten wij een notaris nemen om de nalatenschap te regelen ?

Neen, het is niet verplicht. Het is misschien wel aangewezen bij complexe aangiftes of als er een aangifte met onroerende goederen zich voordoet. U kan u tevens laten bijstaan door een advocaat of juridisch raadgever gespecialiseerd in erfrecht.

6. Gaat het vervoer van een overledene altijd in een lijkwagen ?

Het vervoer van overleden personen moet wettelijk altijd in een daartoe geëigend voertuig gebeuren.