Uitvaartzorg De Cirkel

Dienst 'bij leven'

Wanneer in het leven maken we de dood bespreekbaar? Wanneer is het “gepast” om over afscheid nemen te praten… Er hoeft geen ziektebeeld te zijn, noch een nakend overlijden, om te praten over hoe je het ziet en wat je wil. Dit kan ten allen tijden, op elk moment in het leven.

Je keuze vastleggen

Als je meer rust vindt wetende dat ook dit stuk van het leven geregeld is, of als je je zorgen maakt omtrent de financiële impact, of je wil hen die achterblijven hier niet mee belasten, aarzel niet ons te contacteren. Samen kunnen we kijken en vorm geven aan wat je wil en zeker wat je niet wil. Je keuzes kunnen vastgelegd worden in een wilsbeschikking.

Je wensen

Je zekerheid dat jouw wensen worden uitgevoerd vraagt een aantal verdere stappen. Je wilsbeschikking zal in drievoud worden afgedrukt en ondertekend, waar de verschillende exemplaren dienen voor jezelf, je vertrouwenspersoon en wij houden een kopij bij.

De registratie van je wilsbeschikking op de burgerlijke stand van de gemeente van woonst maakt het geheel sluitend. Wil je het financiële luik ook regelen, kunnen we hier samen naar kijken. Er bestaan verschillende manieren, van maandelijkse betalingen tot de éénmalige afkoopsom, in samenwerking met Funalia (een product van AG verzekeringen, een gevestigde waarde en betrouwbaar partner). Deze optie biedt een absolute juridische en financiële zekerheid.

Een alternatief is een reservering in het totale beeld van vermogensplanning via de Koning Boudewijnstichting. Naast de registratie van de wensen van je uitvaart, kan je op andere vlakken eveneens je voorzorgen nemen. Je wensen rond euthanasie, schenking van je lichaam aan de wetenschap, orgaandonatie.