Uitvaartzorg De Cirkel

Een UITVAART met de nodige ZORG door DE CIRKEL

Uitvaart in plaats van begrafenis

De klassieke begrafenis is in de loop van de laatste decennia geëvolueerd tot een verpersoonlijkte vorm van afscheid, op maat van elke familie, elk persoon. De wens van de overledene, respectievelijk de wensen van de nabestaanden primeren. Elk afscheid heeft zijn eigen karakteristieken. Niet te vergeten dat elke vorm van afscheid nemen nog steeds op de leest gestoeld is van de klassieke begrafenis, welke overigens in haar volledige vorm nog steeds mogelijk is, maar belangrijk is te weten dat de familie kiest.

Zorg

Rekening gehouden met de evolutie binnen het funeraire landschap, is het onze plicht vaste patronen in vraag durven te stellen en met de nodige introspectie, met een kritische blik te kijken naar de rol van de uitvaartconsulent. Vanuit een grote empathie, bezorgdheid en bezieling, maken wij ons sterk voor een professionele begeleiding en ondersteuning, gestoeld op een jarenlange ervaring. Vanuit deze kernwaarden blijven wij ons vernieuwen en kiezen wij welbewust onze partners.

De Cirkel

Een overlijden is niet altijd gevraagd. Er staat geen leeftijd op, geen dag of uur. Niet enkel wanneer spreekwoordelijk “De Cirkel van het leven rond is”, maar in alle omstandigheden staan wij klaar voor u.